Gegevensbescherming

CONTACTGEGEVENS

glaskoch
B. Koch jr. GmbH & Co. KG
Industriestraße 23
33014 Bad Driburg-Herste

Fon +49-5253-86-0
Fax +49-5253-86-456
datenschutz@leonardo.de

LEONARDO-GLASS.com verklaring inzake gegevensbescherming
Wij, de firma Glaskoch B. Koch jr. GmbH & Co. KG, Industriestr. 23, 33014 Bad Driburg-Herste, als exploitant van de website leonardo-glass.com, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet, wanneer wij welke gegevens verzamelen en hoe wij die gebruiken. Wij garanderen in technisch en organisatorisch opzicht, dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Daarbij richten wij ons permanent naar de nieuwste veiligheidsmaatregelen en ontwikkelen deze continu verder. Persoonsgegevens, bestelgegevens en gegevens voor de betalingsafhandeling worden vanzelfsprekend dusdanig verzameld en verwerkt, dat deze door middel van technische veiligheidssystemen beschermd zijn tegen onbevoegde toegang van derden.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn losse informatie over uw persoonlijke en zakelijke omstandigheden. Daartoe behoren met name uw naam, adres, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (vrijwillig verstrekt), evenals creditcard- en rekeninggegevens. Tot de persoonsgegevens behoren ook informatie over uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld over de omvang van de datatransmissie, de plaats van waaruit u de gegevens van onze website bekijkt alsmede andere verbindingsgegevens en bronnen die u opent. Doordat u onze site opent worden op onze servers gegevens opgeslagen, onder andere IP-adres, datum, tijdstip en bekeken pagina’s. Op basis van deze gegevens zouden eventueel afzonderlijke gebruikers geïdentificeerd kunnen worden. Wij gebruiken het IP-adres niet om de gebruiker te identificeren. Maar wij kunnen de geregistreerde IP-adressen eventueel wel gebruiken voor (anonieme) statistische doeleinden. Bovendien gebruiken wij de informatie over uw IP-adres en uw aanmeldgegevens om misbruik te voorkomen (Fraud Prevention) en voor het selecteren van de juiste taalversie van onze website.
U kunt onze website principieel gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Wanneer u echter producten wilt bestellen of een account aanmaken, vragen wij u naar uw naam en andere informatie.

Indien u echter gebruik maakt van ons contactformulier, vragen wij u naar uw naam en andere informatie. Wij gebruiken deze gegevens om uw verzoek verder te kunnen afhandelen. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen binnen ons bedrijf en de bedrijven waarmee wij samenwerken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij uw gegevens niet door aan derden, tenzij wij wettelijk of door een rechterlijk besluit daartoe verplicht zijn. De door ons opgeslagen gegevens worden gewist, zodra wij die niet meer nodig hebben voor de boven vermelde doeleinden. Een uitzondering zou zijn, wanneer andere wettelijke voorschriften voorrang hierop hebben (bijvoorbeeld: geldende bewaartermijnen).

Verder gebruiken wij uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG om klantrelaties te onderhouden. Bovendien worden voor externe marketingdoeleinden uitsluitend zulke gegevens doorgegeven, die volgens de AVG en de Duitse richtlijn BDSG-Neu zijn toegestaan. U kunt het gebruiken, verwerken en doorsturen van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te allen tijde tegenspreken d.m.v. een algemene mededeling per post aan de firma Glaskoch B. Koch jr. GmbH & Co. KG, functionaris voor gegevensbescherming, Industriestr. 23, 33014 Bad Driburg-Herste of per e-mail aan datenschutz@leonardo.de. Meer informatie vindt u onder ‘Opmerkingen’. Nadat wij uw herroeping hebben ontvangen, zullen wij de betreffende gegevens niet meer voor andere doeleinden gebruiken, verwerken en doorsturen.

Principes van gegevensverwerking
Voor zover wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens om goedkeuring vragen, dient art. 6 lid 1 sub a) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat dat voor het voldoen aan een contract of in het kader van een op een contract lijkende relatie met u noodzakelijk is, dient art. 6 lid 1 sub b) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting dient art. 6 lid 1 sub c) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Als rechtsgrond voor de verwerking kan bovendien art. 6 lid 1 sub f) AVG in aanmerking komen, wanneer het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.
In het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming wijzen wij altijd naar de rechtsgrond op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

MyFonts Counter
Onze website maakt ook gebruik van externe lettertypes die door de onderneming MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS (hierna: MyFonts) ter beschikking worden gesteld. Deze lettertypes worden geïntegreerd door het activeren van de server bij MyFonts. Om de bestanden met de lettertypes aan uw browser te kunnen leveren, wordt bij het bekijken van onze website minimaal uw IP-adres doorgestuurd naar een server van MyFonts. Eventueel wordt nog meer informatie (zoals de naam van de bekeken website, datum en tijdstip van het bekijken, het gebruikte browsertype) doorgestuurd naar MyFonts. U kunt het Java-script in uw browser deactiveren of een Java-Script-Blocker installeren (bijv. https://www.noscript.net of https://ghostery.com), om het uitvoeren van Java-Script-Codes van MyFonts te voorkomen. Meer informatie inzake gegevensbescherming bij MyFonts vindt u onder de volgende link:
https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.

OpenX
Op deze website wordt ook de dienst OpenX gebruikt om advertenties te integreren en voor statistieke doeleinden. Hiervoor wordt, indien uw browser dit toelaat, een cookie op uw computer geplaatst. U kunt het verwerken van gegevens afwijzen. Dan wordt op uw computer eveneens een permanent cookie geplaatst, dat het verwerken van gegevens met OpenX voorkomt. https://www.openx.net/optout/img/cookie-opt-out.png. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.

Gebruiken van cookies
Wij gebruiken cookies. Deze stellen ons in staat, om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die uw internetbrowser opslaat om met onze systemen te communiceren. Een cookie bevat over het algemeen de naam van het domein, van waaruit de cookie-gegevens werden verstuurd of informatie over de leeftijd van het cookie en een alfanumeriek identificatieteken. Cookies zijn bedoeld om websites gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Zij stellen onze systemen in staat om uw computer te herkennen en eventuele standaardinstellingen onmiddellijk beschikbaar te maken. Om u de features: ‘onlangs bekeken’, ‘winkelmandje’, ‘verlanglijstje’ te kunnen tonen, is het noodzakelijk dat er cookies worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde session-cookies, die gewist worden zodra de zitting van uw browser wordt beëindigd. Verder zijn er enkele cookies met een lange levensduur, waarmee wij u als gebruiker kunnen herkennen. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt uw browserinstelling naar wens configureren en bijv. het accepteren van Third-Party-Cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u er echter wel op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Informeert u zich hiervoor indien gewenst a.u.b. via de aanbieder van uw browser. Wanneer u de instellingen in uw browser overeenkomstig verandert, kan dat tot gevolg hebben dat u het aanbod van onze website niet volledig kunt gebruiken.

Het gebruiken van cookies gebeurt ook, zodat onze website in het belang van de klant zo effectief mogelijk, vlekkeloos en gebruikersvriendelijk kan worden gebruikt. In het belang van een snel en eenvoudig gebruik van onze website en onze diensten hebben wij besloten om ook cookies te gebruiken. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.

Gebruiken van Google Analytics, Google AdWords en Google Remarketing
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, Google AdWords en Google Remarketing, een webanalysedienst van de firma Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. ‘Cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen aan de website-exploitant. Google zal deze informatie eventueel doorgeven aan derden, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Google en ook derden plaatsen advertenties op websites op het internet. Google en ook derden maken gebruik van opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van vorige bezoeken van een gebruiker aan deze website. Het in het kader van Google Analytics en Google Remarketing door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt benutten. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie hierover vindt u onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie inzake Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen erop, dat Google Analytics op deze website werd uitgebreid met de code ‘anonymizeIp();’ om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij de laatste byte wordt gewist. Verder maken wij gebruik van het online reclameprogramma ‘Google AdWords’ en dus ook van Conversion-Tracking. Het betreffende cookie wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies zijn niet bedoeld om personen te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bekijkt kunnen wij en Google herkennen, dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en van daaruit werd doorgestuurd naar deze pagina. Iedere Google AdWords-klant krijgt hierbij een ander cookie. Hierdoor kunnen cookies niet getraceerd worden via de websites van AdWords-klanten. Deze informatie is bedoeld om Conversion-statistieken te maken voor AdWords-klanten die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. Klanten krijgen informatie over het aantal gebruikers dat hun advertentie heeft aangeklikt en naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag werd doorgestuurd. Maar klanten krijgen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Gebruikers die niet willen deelnemen aan de Tracking kunnen het cookie van Google Conversion-Tracking in hun eigen internetbrowser deactiveren onder de gebruikersinstellingen. Deze gebruikers worden niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken. Meer informatie hierover vindt u onder: https://www.google.de/intl/de/policies.

Wij maken gebruik van de Remarketing technologie van de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’). Door deze technologie worden gebruikers, die onze website en online diensten al eerder hebben bezocht en belangstelling hadden voor ons aanbod, d.m.v. gerichte reclame opnieuw aangesproken op de pagina’s van het Google Partner Network. De reclame verschijnt door gebruik te maken van cookies, dat zijn kleine tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Met behulp van deze tekstbestandjes kan het gedrag van de gebruikers bij het bekijken van de website geanalyseerd en vervolgens gebruikt worden voor gerichte productaanbevelingen en op de klanten afgestemde reclame. Als u geen klantgerichte reclame wilt ontvangen, kunt u het gebruiken van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren, door de site https://www.google.de/settings/ads/onweb te openen. Alternatief kunnen gebruikers het gebruiken van cookies van derden deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerk-reclame-initiatief te openen. Door gebruik te maken van ons aanbod verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hier beschreven wijze en voor het eerder genoemde doeleinde. Wij wijzen erop, dat Google eigen richtlijnen inzake gegevensbescherming heeft, die onafhankelijk zijn van onze. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze richtlijnen en procedures. Informeert u zich a.u.b. voordat u onze website gebruikt over de richtlijnen inzake gegevensbescherming van Google. Het plaatsen van advertenties is hierbij een gerechtvaardigd belang van ons bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Doubleclick Ad Exchange
Bovendien maken wij gebruik van Doubleclick Ad Exchange. Voor zover Doubleclick Ad Exchange, een internetreclamedienst van de firma Google Inc., VS (‘Google’), reclame plaatst op deze website (reclameteksten, banners etc.), slaat uw browser eventueel een door Google Inc. of derden verzonden cookie op. De in dit cookie opgeslagen informatie kan door Google Inc. en ook door derden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd worden. Verder gebruikt Doubleclick Ad Exchange voor het verzamelen van informatie ook zog. ‘WebBeacons’ (kleine onzichtbare grafiekjes), waardoor eenvoudige acties als het aantal bezoekers van de website geregistreerd, verzameld en geanalyseerd kunnen worden. De door het cookie en/of Web Beacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt de zo verkregen informatie om het gedrag van de gebruiker inzake de Doubleclick Ad Exchange-advertenties te kunnen analyseren. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Voor zover in dit verband IP-adressen worden doorgestuurd en opgeslagen, geschiedt dat uitsluitend om spam/fraude tegen te gaan en te filteren (advertentiespam en klikspam). Deze gegevens zijn alleen strikt toegankelijk voor het anti-misbruikteam. Het IP-adres wordt door Google niet met andere door Google opgeslagen gegevens in verbinding gebracht. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf en het tonen van Web Beacons voorkomen. Daarvoor moet u in uw browserinstellingen ‘geen cookies accepteren’ kiezen (in de internet Explorer onder ‘Extra’s/Internetopties/Gegevensbescherming/Instelling’, bij Firefox onder ‘Extra’s/Instellingen/Gegevensbescherming/Cookies’). Meer informatie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ads/. Het analyseren van het gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden is hierbij een gerechtvaardigd belang van ons bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Google-Tag-Manager
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee handelaren website-tags op een oppervlak kunnen beheren. De tool ‘Tag Manager’ die de tags plaatst, verzamelt geen persoonsgegevens. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere bedoeld zijn om Traffic en bezoekersgedrag te meten. De tool zorgt ervoor dat andere tags geactiveerd worden, die op hun beurt eventueel gegevens registreren.
Met de Google Tag Manager kunnen pixels van derden worden aangemaakt, zoals de Facebook-Pixel die nodig is om reclameactiviteiten op Facebook beter te kunnen begrijpen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookie-niveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft die voor alle Tracking-Tags geldig die met de Google Tag Manager werden geïmplementeerd. Meer informatie vindt u hier: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.
Het analyseren van het gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden is hierbij een gerechtvaardigd belang van ons bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gebruiken van Microsoft Bing Ads
Onze website maakt gebruik van de Remarketing technologie ‘Bing Ads’ van de firma Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij slaat Microsoft een cookie op uw computer op (‘Conversion-Cookie’), wanneer u via een Microsoft Bing advertentie op onze website bent gekomen. Microsoft en ‘Bing Ads’-klanten kunnen zo herkennen, dat op de advertentie werd geklikt en iemand hierdoor naar onze website werd doorgestuurd. Op die manier kunt u door gerichte productaanbevelingen en op de klant afgestemde reclame op de pagina’s van Microsoft en andere ‘Bing Ads’-klanten opnieuw worden aangesproken. De met behulp van Conversion-Cookies ingewonnen informatie is bovendien bedoeld om Conversion-statistieken te maken. Wij worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op een Microsoft Bing advertentie heeft geklikt en op die manier naar onze website werd doorgestuurd. Bovendien worden nog meer anonieme gegevens (zoals het aantal bezochte sites en de duur dat men op deze websites bleef) verzameld. Wij krijgen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.
Als u niet wilt deelnemen aan het Tracking-proces, kunt u ook het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie afwijzen – bijvoorbeeld door het opslaan van cookies in uw browserinstellingen te deactiveren. U kunt het ontvangen van klantgerichte reclame door Microsoft afwijzen, door de betreffende Opt-Out-pagina van Microsoft te openen:
https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.
Meer informatie inzake gegevensbescherming bij Microsoft en de door Microsoft geplaatste cookies vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Microsoft:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Het analyseren van het gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden is hierbij een gerechtvaardigd belang van ons bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Social Media kanalen
U vindt op onze website links naar sociale netwerken en andere diensten als Facebook, youtube, Instagram en Pinterest, Xing, LinkedIn. U kunt de links herkennen aan het betreffende logo van de aanbieders.

Wij bieden u de mogelijkheid om bepaalde inhouden te delen via Facebook, youtube en Pinterest. Om de betreffende functie te gebruiken moet u zich bij de betreffende aanbieder aanmelden; dit gaat via een afzonderlijk venster.
Door de links aan te klikken, wordt er steeds een nieuwe website geopend, waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is. Details over de hier geldende bepalingen vindt u in de betreffende privacyverklaringen van de verschillende aanbieders; de betreffende links hebben wij voor u samengesteld.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook
Onze websites maken gebruik van de Facebook-Pixel van Facebook Ireland Limited. Hiermee kunnen wij een anonieme vergelijking van onze bezoekers maken, doelgroepen voor het plaatsen van advertenties samenstellen (zog. ‘Custom Audiences’), die belangstelling hebben voor onze producten of bepaalde eigenschappen (zoals belangstelling voor bepaalde websites, producten, thema’s, trends).

U kunt het gebruiken van cookies door derden als Facebook ook op de volgende website van Digital Advertising Alliance deactiveren: https://www.aboutads.info/choices/.
Het plaatsen van advertenties en analyseren van het gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden is hierbij een gerechtvaardigd belang van ons bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Cleverreach
Wij informeren u met de nieuwsbrief over product-events en ander nieuws van glaskoch. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig evenals informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent resp. de eigenaar daarvan akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend voor het verzenden en het analyseren van het gebruik van onze nieuwsbrief gebruikt.
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum van de aanmelding op. Dit voor bewijsdoeleinden voor het geval een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich zonder medeweten van de betreffende aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
Wij gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief de e-mailtool CleverReach, die geëxploiteerd wordt door de firma CleverReach GmbH & Co. KG, Rastede, Duitsland. Hiervoor worden uw gegevens ook door CleverReach opgeslagen. CleverReach biedt analysemogelijkheden, bijvoorbeeld hoe de nieuwsbrieven geopend en gebruikt worden. Uw gegevens worden voor het toesturen van de Investor-Relations-nieuwsbrief niet doorgegeven aan derden en CleverReach krijgt geen rechten om uw gegevens door te geven aan derden.
Uw instemming met het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruiken hiervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen. Deze herroeping kunt u via een link in de nieuwsbrieven zelf of door een mededeling aan de in het impressum genoemde contactmogelijkheden doen.
De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) AVG, wanneer u zich uitdrukkelijk heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. In het kader van de wettelijke voorschriften kan het ook mogelijk zijn, dat u onze nieuwsbrief zonder uw uitdrukkelijke toestemming ontvangt, omdat u bij ons goederen of diensten heeft besteld, waarvoor wij in dat verband uw e-mailadres hebben ontvangen en u het ontvangen van informatie per e-mail niet heeft afgewezen. In dit geval moet als rechtsgrond ons gerechtvaardigde belang bij het verzenden van direct marketing conform art. 6 lid 1 sub f) AVG worden gezien.
Indien u helemaal geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw eerder verstrekte toestemming altijd voor de toekomst herroepen resp. het in de toekomst toesturen van nieuwsbrieven afwijzen, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Gebruik eenvoudig de in iedere nieuwsbrief opgenomen afmeldlink of stuur een mededeling aan ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

YouTube
In ons online aanbod zijn video’s opgenomen. Om deze af te spelen maken wij gebruik van een plugin van de Google dienst YouTube (‘YouTube’). Exploitant van deze dienst is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een internetpagina van ons online aanbod opent, waarop een video geïntegreerd is, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt de server van YouTube meegedeeld, welke internetpagina’s van ons online aanbod u heeft bekeken.
Indien u ingelogd bent in uw YouTube-account stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit vermijden, door eerst uit te loggen bij uw YouTube-account. Meer informatie omtrent de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, die ook voor YouTube geldt.
Wij maken gebruik van YouTube, om u video’s te kunnen laten zien en hierdoor meer over onszelf en onze diensten te kunnen meedelen; dat is tevens een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Instagram
Op onze website wordt verder de plugin van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS, gebruikt. Wanneer u tevens bent aangemeld bij Instagram wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Instagram. Instagram ontvangt de informatie, welke pagina’s van onze website u heeft bekeken. Hierdoor kan Instagram uw surfgedrag analyseren. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen bij uw Instagram-account.
Wij maken gebruik van social media als LinkedIn of Facebook om het profiel en de bekendheid van ons bedrijf evenals van personen die in verbinding staan met ons bedrijf te kunnen presenteren aan de mensen die onze homepage bekijken. De in het kader hiervan verzamelde en doorgegeven persoonsgegevens of geanonimiseerde informatie zijn uitsluitend bedoeld om de presentie van ons bedrijf te versterken en een eenvoudige communicatie tussen ons bedrijf, onze klanten, partners en investeerders mogelijk te maken. Wij stellen het op prijs, als u zich via de social media verbindt met ons bedrijf en op deze manier een bijdrage eraan levert, ons bedrijfsprofiel bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen. Het doel van de gegevensverwerking is derhalve het belang van ons bedrijf en het belang van onze klanten bij een brede informatie (art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG).

Pinterest
Verder is de Pinterest button van Pinterest Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS, gekoppeld aan onze websites. Hiermee wordt het IP-adres doorgestuurd naar Pinterest. Wanneer u bent ingelogd bij Pinterest als u onze website bekijkt, kan en zal deze informatie worden gekoppeld aan uw profiel. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens worden doorgestuurd naar Pinterest, kunt u dit voorkomen door eerst uit te loggen bij Pinterest.
Wij maken gebruik van social media als LinkedIn of Facebook om het profiel en de bekendheid van ons bedrijf evenals van personen die in verbinding staan met ons bedrijf te kunnen presenteren aan de mensen die onze homepage bekijken. De in het kader hiervan verzamelde en doorgegeven persoonsgegevens of geanonimiseerde informatie zijn uitsluitend bedoeld om de presentie van ons bedrijf te versterken en een eenvoudige communicatie tussen ons bedrijf, onze klanten, partners en investeerders mogelijk te maken. Wij stellen het op prijs, als u zich via de social media verbindt met ons bedrijf en op deze manier een bijdrage eraan levert, ons bedrijfsprofiel bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen. Het doel van de gegevensverwerking is derhalve het belang van ons bedrijf en het belang van onze klanten bij een brede informatie (art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG).

XING
Wanneer de Share-Button actief is, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland. Persoonsgegevens worden door de Share-functie niet doorgegeven aan Xing. Verder wordt het gebruikersgedrag niet geanalyseerd door Xing. Persoonsgegevens en IP-adressen van u worden niet opgeslagen door het openen van deze website.
Wij maken gebruik van social media als LinkedIn of Facebook om het profiel en de bekendheid van ons bedrijf evenals van personen die in verbinding staan met ons bedrijf te kunnen presenteren aan de mensen die onze homepage bekijken. De in het kader hiervan verzamelde en doorgegeven persoonsgegevens of geanonimiseerde informatie zijn uitsluitend bedoeld om de presentie van ons bedrijf te versterken en een eenvoudige communicatie tussen ons bedrijf, onze klanten, partners en investeerders mogelijk te maken. Wij stellen het op prijs, als u zich via de social media verbindt met ons bedrijf en op deze manier een bijdrage eraan levert, ons bedrijfsprofiel bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen. Het doel van de gegevensverwerking is derhalve het belang van ons bedrijf en het belang van onze klanten bij een brede informatie (art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG).

LinkedIn
Op onze website wordt de ‘Share-functie’ van het netwerk LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS, gebruikt. Als u daar bent aangemeld, wordt u in een apart browservenster doorgeschakeld naar uw account. Er is een directe verbinding tussen uw browser en de servers van LinkedIn. Wij hebben er geen kennis van, welke persoonsgegevens en gebruiksgegevens worden doorgestuurd.
Wij maken gebruik van social media als LinkedIn of Facebook om het profiel en de bekendheid van ons bedrijf evenals van personen die in verbinding staan met ons bedrijf te kunnen presenteren aan de mensen die onze homepage bekijken. De in het kader hiervan verzamelde en doorgegeven persoonsgegevens of geanonimiseerde informatie zijn uitsluitend bedoeld om de presentie van ons bedrijf te versterken en een eenvoudige communicatie tussen ons bedrijf, onze klanten, partners en investeerders mogelijk te maken. Wij stellen het op prijs, als u zich via de social media verbindt met ons bedrijf en op deze manier een bijdrage eraan levert, ons bedrijfsprofiel bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen. Het doel van de gegevensverwerking is derhalve het belang van ons bedrijf en het belang van onze klanten bij een brede informatie (art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG).

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op, of de exploitanten daarvan zich aan de richtlijnen inzake gegevensbescherming houden. Controleer a.u.b. zelf de regelingen die deze inzake gegevensbescherming aanhouden, alvorens uw persoonsgegevens door te sturen naar deze websites.

Rechten van betrokkenen
Wij hechten er veel belang aan, om de verwerking van uw persoonsgegevens zo helder mogelijk toe te lichten en u ook te informeren over u toekomende rechten. Indien u nadere informatie wenst of gebruik wilt maken van u toekomende rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, zodat wij ons over uw zaak kunnen buigen.
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u omvangrijke rechten. Allereerst heeft u een uitgebreid informatierecht en kunt u eveneens de rectificatie en/of wissing resp. het blokkeren van uw persoonsgegevens eisen. U kunt ook een beperking van de u betreffende verwerking verlangen en u heeft het recht om bezwaar te maken. Met betrekking tot de door u aan ons gestuurde persoonsgegevens heeft u bovendien recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Neem a.u.b. contact op met onze klantenservice, wanneer u een van deze rechten wilt claimen en/of meer informatie hierover wilt ontvangen. Alternatief kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
Een ooit door u gegeven toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot aan de intrekking plaatsgevonden verwerking. Contactpersonen hiervoor zijn eveneens onze klantenservice en onze functionaris voor gegevensbescherming.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet op een toestemming berust, maar op een andere rechtsgrond, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Uw bezwaar zal tot gevolg hebben dat er een controle uitgevoerd en de gegevensverwerking eventueel beëindigd wordt. U wordt geïnformeerd over het resultaat van de controle en ontvangt – indien de gegevensverwerking toch zal worden voortgezet – nadere informatie van ons, waarom de gegevensverwerking is toegestaan.
Wij wijzen er hierbij ook op, dat wij na beëindiging van een zakelijke relatie persoonsgegevens nog langer opslaan. Wij kunnen de persoonsgegevens slechts wissen, wanneer wettelijke bewaartermijnen dat niet verhinderen. Pas na afloop van de bewaartermijnen kunnen wij eventueel voldoen aan uw verzoek tot wissing. Indien u wilt dat de gegevens tijdens de bewaarduur worden gewist, zullen wij uw persoonsgegevens tot het einde van de bewaartermijn blokkeren voor gebruik en in zoverre niet verder gebruiken.

Verwerkingsverantwoordelijke
LEONARDO Stores GmbH Thomas Werning Rosenstraße 11 33098 Paderborn of per e-mail onder datenschutz@leonardo.de.
Wij helpen u vanzelfsprekend graag verder.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om vermoede overtredingen van de regelingen inzake gegevensbescherming te melden en hierover een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. U kunt uw klacht sturen naar:

Landelijke functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid
Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
D-40102 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211/38424-0
Fax: +49 (0)211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Stand: 9 april 2018
GLASLIEBE. PER SEMPRE.